Annuleringsvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de annuleringsvoorwaarden voor de cursus Respiratoire functietesten en behandelmogelijkheden.

Vervanging of annulering

Indien u, om wat voor reden dan ook, uiteindelijk niet aanwezig kunt zijn bij de cursus, kunt u iemand voor u in de plaats laten komen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Stuur een e-mail naar info@als-centrum.nl met daarin de gegevens van u en uw vervanger.

Kunt u geen vervanger sturen? Annuleer dan uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. Er worden bij een tijdige annulering geen kosten in rekening gebracht. Wanneer u binnen twee weken voor aanvang annuleert, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Annulering vanuit de organisatie

Het ALS Centrum Nederland kan besluiten bij onvoldoende deelname of door omstandigheden van overmacht de cursus af te lasten. Dit wordt tijdig kenbaar gemaakt per e-mail.