Scholing

Het ALS Centrum biedt ook verschillende zelfontwikkelde cursussen aan. Sommige zijn online en andere zijn enkel fysiek. De cursussen zijn voornamelijk bedoeld voor zorgprofessionals die hun kennis of vaardigheden willen bijspijkeren.

Overzicht van onze fysieke cursussen

Respiratoire functietesten en behandelmogelijkheden

Onze ervaren fysiotherapeuten demonstreren hoe de verschillende functietesten uitgevoerd moeten worden en leren hoe u deze zelf kunt toepassen. Er is geen specifiek kennisniveau nodig om deze cursus te volgen. Het is zowel toegankelijk voor een beginner als iemand die zijn of haar kennis wilt bijspijkeren. De cursus staat gepland op 5 maart en 15 oktober 2024.

Meer informatie

afbeelding1-3

Op onze agendapagina vindt u een overzicht van alle geplande fysieke cursussen.

Naar de agenda

Overzicht van onze online cursussen

Introductiecursus ALS

In onderstaande video geeft dr. Michael van Es, neuroloog in het ALS Centrum, u een introductie over ALS, de symptomen, behandeling en wetenschappelijk onderzoek. De video is gratis te bekijken.

Communicatiehulpmiddelen bij ALS

In deze cursus leren zorgverleners welke factoren invloed hebben op het geven van een goed advies. U leert de verschillende hulpmiddelen kennen en ook hoe het proces van aanvragen verloopt. De basis van de cursus is een checklijst die logopedisten kunnen gebruiken om alles rondom de communicatie in kaart te brengen en het doel is om u te leren hoe u mensen met ALS en hun partners kunt begeleiden bij het kiezen van een geschikt communicatiehulpmiddel. Het doorlopen van de cursus duurt 2,5 tot 3 uur. Na deze cursus kunt u:

  • De communicatiebehoeftes van iemand met ALS zijn of haar partner of andere naaste goed in kaart brengen,
  • De persoon met ALS informeren over de stappen in het proces van aanvraag tot en met levering van het hulpmiddel,
  • De persoon met ALS informeren over de kenmerken van de verschillende communicatiehulpmiddelen en een passend hulpmiddel adviseren,
  • Een leverancier kiezen,
  • De persoon met ALS informeren over de rol van de zorgverzekeraar en over de voordelen van een verzekeraar met een contract met de leverancier,
  • Tijdig afstemmen met collega’s binnen het ALS-behandelteam.

De cursus wordt verzorgd door Elevate.

Naar de cursus Communicatiehulpmiddelen bij ALS

Airstackset reserveren

Het ALS Centrum beschikt over een airstack-uitleenset (gratis). Dit uitleenset bevat de juiste inhoud en is bedoeld voor ALS-behandelteams die scholing willen geven.

Aanvragen