GoALS is de naam van een nieuw groot wetenschappelijk project dat een doorbraak moet realiseren in de genezing van ALS. Het is een meerjarenproject met veel wetenschappelijke inspanning en waar veel geld mee gemoeid is.

Doel GoALS

Het doel van GoALS is om een behandeling te vinden voor ALS, PSMA en PLS. Het ALS Centrum heeft hiervoor de belangrijkste bouwstenen (en bijbehorende kennis) in huis: genetisch onderzoek, onderzoek met patiëntmodellen (organoids) en klinische (medicijn)studies. Door de combinatie van recente ontwikkelingen, deze belangrijkste bouwstenen en kennis zijn we ervan overtuigd dat er een oplossing voor ALS, PSMA en PLS gevonden kan worden. Dit vereist een nauwkeurige en volhardende aanpak. Vandaar dat het meerjarenplan GoALS is ontwikkeld, waar alle focus op gelegd wordt en waardoor onderzoeken in versnelling worden gebracht.

Onderzoekspijlers

Veel onderzoeken die lopen binnen het ALS Centrum vallen onder GoALS. Deze onderzoeken zijn op te delen in meerdere pijlers.

Teams binnen GoALS

Team Genetica

Team Oorzaak & verloop

Team Patiëntmodellen

Team Medicijnstudies

Samenwerking

GoALS is een initiatief van drie onafhankelijke partijen die vanuit hun eigen missie intensief samenwerken. Alle drie de partijen hebben hetzelfde doel voor ogen: een oplossing vinden voor ALS, PSMA en PLS.

  • De ALS patiëntenvereniging is betrokken vanuit de patiëntenpopulatie en zorgt voor een patiëntenwerkgroep die de ontwikkelingen van GoALS monitort.
  • Stichting ALS Nederland committeert zich langjarig en financieel om de private bijdragen te genereren voor GoALS, samen met andere partijen.
  • Het ALS Centrum Nederland brengt haar ervaring in als een wereldwijd toonaangevend instituut en heeft een centrale rol bij veel prestigieuze internationale onderzoeken. Er is ook een onafhankelijke wetenschappelijke raad die GoALS nauw volgt.