Onderzoek naar ALS

Het ALS Centrum doet vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak, diagnostiek, behandeling met (nieuwe) medicijnen, symptoombehandeling en zorg voor mensen met ALS, PSMA en PLS. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende onderzoeken die het ALS Centrum doet.

Soorten onderzoek

Medicijnstudie 

Om een behandeling voor ALS, PSMA en PLS te vinden lopen er verschillende (internationale) medicijnstudies in het ALS Centrum. Binnen medicijnonderzoek zijn er drie fases van onderzoek. In fase 1 wordt gekeken hoe het middel zich in het lichaam zich gedraagt. In fase 2 wordt onderzocht wat eventuele bijwerkingen van het middel zijn. Fase 3 is het grootste onderzoek met de meeste deelnemers, waarbij de effectiviteit van het mogelijke middel wordt onderzocht. 

De meeste medicijnstudies worden ontwikkeld door de farmaceutische industrie. Zij schrijven het protocol, bepalen wat de criteria voor deelname zijn en hoe de studie er verder uitziet. Vervolgens wordt de studie uitgevoerd in verschillende internationale ziekenhuizen, zoals het ALS Centrum in het UMC Utrecht. 

Genetica 

Wanneer we kijken naar erfelijkheid bij ALS zijn er grofweg twee vormen: de familiaire vorm en de sporadische (niet-familiaire) vorm. Familiaire ALS is meestal wel erfelijk, sporadische ALS is dat in de meeste gevallen (circa 90%) niet. 

Familiaire ALS wordt veroorzaakt door een afwijking in een of meer ALS-genen. Op dit moment kan bij ongeveer 60% van de mensen met familiaire ALS een afwijking in een van de nu bekende ALS-genen worden aangetoond. Voor de andere 40% van mensen met familiaire ALS is nog onbekend welke DNA-afwijking in welk gen, ALS veroorzaakt. Dankzij wetenschappelijk onderzoek worden nog steeds nieuwe ALS-genen gevonden. 

Meer informatie

Project Mine 

Project MinE is het baanbrekende genetische onderzoek naar ALS op wereldwijde schaal. Het project draait om het verzamelen van genetische data van mensen met ALS en controlepersonen. Vervolgens gaan onder andere onderzoekers van het ALS Centrum “graven” (mining) in de verzamelde data en vergelijken ze alle gegevens om de genetische oorzaak van de ziekte te vinden. Het uiteindelijke doel is een concreet aanknopingspunt te vinden voor nieuwe behandelingen van ALS. 

Meer informatie

Kwaliteit van leven 

Om goede zorg en begeleiding van mensen met ALS, PSMA en PLS en hun omgeving te garanderen, vindt er veel onderzoek plaats naar kwaliteit van leven, symptoombehandeling en het gebruik en aanvragen van hulpmiddelen. Daarnaast wordt gekeken naar de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen.  

Er is bijvoorbeeld een programma ontwikkeld over hoe ouders met hun kinderen kunnen praten over de ziekte – ALS Parents & Kids. Ook heeft het ALS Centrum een app ontwikkeld waarmee mensen met ALS, PSMA of PLS op afstand thuis gemonitord kunnen worden – de ALS@Home app. 

Oorzaak en verloop 

Om de ziektes ALS, PSMA en PLS beter te begrijpen vindt er veel onderzoek plaats naar de oorzaak en het verloop van de ziektes. Het begrijpen van de ziektes is belangrijk voor het vinden van een effectieve behandeling. 

Patiëntmodellen 

Ons lichaam heeft een complex netwerk van zenuwvezels dat ervoor zorgt dat wij ons kunnen bewegen. Bij ALS zijn deze netwerken beschadigd en werken ze niet meer goed. In het laboratorium kunnen onderzoekers van het ALS Centrum (delen van) deze zenuwstructuren nabootsen met behulp van stamcellen. Deze nabootsingen worden ook wel organoids genoemd. Door op deze manier lichaamsstructuren na te bouwen kunnen onderzoekers beter kijken welke systemen worden aangedaan door ALS, om vervolgens te onderzoeken hoe dit hersteld kan worden. 

Biobank Neuromusculaire Ziekten

De Biobank Neuromusculaire Ziekten (NMZ) is een grootschalige biobank, waarin gegevens van patiënten en controlepersonen worden verzameld voor onderzoek naar ALS, PSMA, PLS en andere neuromusculaire aandoeningen. De NMZ Biobank verzamelt data die onderzoekers gebruiken om meer kennis te verkrijgen over verschillende neuromusculaire ziekten, oorzaken te doorgronden en om nieuwe mogelijkheden voor een behandeling te vinden. 

Meer informatie

GoALS

GoALSGoALS is de naam van een nieuw groot wetenschappelijk project dat een doorbraak moet realiseren in de genezing van ALS. Het is een meerjarenproject met veel wetenschappelijke inspanning en waar veel geld mee gemoeid is. In 2022 is het eerste idee voor dit project ontstaan waarna drie partijen zich verenigd hebben binnen GoALS: ALS Patiëntenvereniging, ALS Cetrum Nederland en Stichting ALS Nederland. Samen geloven zij dat door allerlei recente ontwikkelingen nu het moment is om door te pakken en het tijd is om onderzoek naar ALS verder op te schalen.

Door de inhoudelijke ontwikkelingen van de laatste jaren is het juist nu zo belangrijk om onderzoek te versnellen. Een voorwaarde hiervoor is het aanpassen van de financieringsstructuur,  zodat onderzoekers met hun projecten en resultaten makkelijker op elkaar kunnen inspelen. Dit creëert een omgeving waarin doorbraken beter en sneller tot stand kunnen komen.

Lees meer over GoALS

TRICALS

Het geneesmiddelenonderzoek loopt via TRICALS, het grootste internationale onderzoeksinitiatief dat mensen met ALS, PSMA en PLS, onderzoekers en ALS-stichtingen verenigt om een behandeling voor deze ziektes te vinden. Om het voor deelnemers zo toegankelijk mogelijk te maken heeft TRICALS een speciaal register ontwikkeld waar alle mensen met ALS, PSMA en PLS zich kunnen inschrijven. Mensen kunnen zich online aanmelden via het registratieformulier op de website van TRICALS. 

TRICALS-registratieformulier

_hvf9453

Overzicht van alle onderzoeken

Wilt u deelnemen aan een van de onderzoeken in het ALS Centrum of wilt u een overzicht van alle (lopende) onderzoeken? Klik hieronder om naar de overzichtspagina te gaan. Daar vindt u alle onderzoeken uit de NMZ Biobank, medicijnstudies, onderzoek naar kwaliteit van leven en genetica met mogelijkheid voor deelname.

Onderzoeksoverzicht

Veelgestelde vragen

Hoe meld ik mij aan voor een (geneesmiddelen)onderzoek?
Waarom is wetenschappelijk onderzoek belangrijk?
Hoeveel tijd kost deelname aan een onderzoek en hoe vaak moet iemand naar het ziekenhuis?
Wat gebeurt er met mijn gegevens die ik opgeef?
Waarom zou ik mee moeten doen met wetenschappelijk onderzoek?
Ik heb geen ALS maar wil wel meedoen. Wat zijn de mogelijkheden?
Ik wil meedoen aan het onderzoek naar de genetica bij familiaire ALS, maar ik wil niet weten of ik zelf een genetische afwijking heb. Kan dit?