Privacybeleid

Gegevens op de website

Dit is de privacyverklaring voor de website van het ALS Centrum Nederland. Het ALS Centrum is het expertisecentrum op het gebied van ALS, PSMA en PLS. Naast wetenschappelijk onderzoek met als doel het vinden van effectieve behandelingen, verzorgt het ALS Centrum scholingen en kwaliteitsprojecten voor betere kwaliteit van zorg. Het ALS Centrum wordt gecoördineerd vanuit het UMC Utrecht.

Gebruik van cookies

Op de website van het ALS Centrum wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die u via onze website invult, zoals uw naam of adres, gebruikt het ALS Centrum alleen voor het doel waarvoor u ze invult. Dat is bijvoorbeeld een inschrijving voor een bijeenkomst of aanmelding voor een nieuwsbrief. Uw gegevens gebruikt het ALS Centrum nooit voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten het ALS Centrum ter beschikking gesteld, tenzij u hier toestemming voor geeft. Uw gegevens bewaren we niet langer dan nodig is. Het ALS Centrum houdt zich daarbij aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

 

Inzage, overdracht of verwijderen van gegevens

U kunt het ALS Centrum altijd vragen om inzage, overdracht of verwijdering van de gegevens die u hebt verstrekt. Het recht op overdracht van gegevens is niet van toepassing voor de gegevens die het ALS Centrum verzamelt op deze website, omdat het om een kleine hoeveelheid gegevens gaat en we deze maar voor een zeer korte duur gebruiken. Natuurlijk kunt u altijd uw toestemming weer intrekken. Als deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan passen wij deze gegevens vanzelfsprekend voor u aan.

Als u op een formulier op de site persoonlijke gegevens hebt ingevuld, kunt u deze gegevens laten verwijderen door een mail te sturen aan het ALS Centrum via info@als-centrum.nl.

Het kan voorkomen dat u een klacht hebt over de privacybescherming van het ALS Centrum. Hiervoor kunt u contact opnemen met het ALS Centrum via info@als-centrum.nl. Het is ook mogelijk om uw klacht te melden bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over de privacy van uw gegevens in het ALS-Centrum, kunt u via bovenstaand e-mailadres contact opnemen met het ALS Centrum.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van het ALS Centrum zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website van het ALS Centrum gebruikt en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het ALS Centrum heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw communicatie over en weer met deze ingesloten inhoud monitoren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan het ALS Centrum jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ALS Centrum. Deze site is niet voor commercieel gebruik.