DNL343 (Denali)

Gesloten voor deelname
Denali Therapeutics Inc.
Fase 1
Medicijnstudies
Begeleid door:
Sandra Verbeek-van Rest
Onderzoeksverpleegkundige
In dit onderzoek bestuderen wij de effecten van het middel DNL343 in mensen met ALS. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en verdraagzaam het nieuwe middel is, welke effecten het middel heeft in mensen met ALS en hoe het lichaam het middel opneemt en verwerkt. Deze studie wordt gesponsord door Denali Therapeutics Inc.

Omschrijving

Bij mensen met ALS lijkt een bepaald mechanisme in lichaamscellen, genaamd de geïntegreerde stressrespons (ISR), overactief. Als dit mechanisme langdurig actief is kan dit leiden tot functieverlies van cellen. Mogelijk ook tot het verlies van de zenuwen die de spieractiviteit in het lichaam aansturen. Remming van de ISR met onderzoeksmiddelen lijkt zenuwen te beschermen en  heeft een positief effect op het lichamelijk functioneren in verschillende dier- en laboratorium onderzoeken.

Het onderzoeksmiddel remt de ISR en zou daarom gunstig kunnen zijn voor de behandeling van ALS. Het onderzoeksmiddel is nog niet eerder toegediend aan mensen met ALS. Het is eerder getest bij gezonde vrijwilligers en op proefdieren. Buiten deze studie kunnen artsen het onderzoeksmiddel niet voorschrijven of gebruiken.

Doel

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en verdraagzaam het nieuwe middel is,  welke effecten het middel heeft in mensen met ALS en hoe het lichaam het middel opneemt en verwerkt.

Studieopzet

Medische keuring:

Voorafgaand aan het onderzoek is er een informatiegesprek, medische keuring en een longfunctieonderzoek (duur: 2,5 uur). Beide onderzoeken vinden plaats op het keuringscentrum van het CHDR, Centre for Human Drug Research (in Leiden).

Onderzoeksperiode:

Het onderzoek bestaat uit één periode van drie dagen en twee nachten waarbij u op het CHDR verblijft. Daarnaast zijn er nog vijf losse bezoeken (vier bezoeken: 3 uur, één bezoek: 9 uur). Als u meedoet, dan duurt uw deelname aan het onderzoek ongeveer tien weken.

Aan het eind van uw deelname kunt u het onderzoeksmiddel niet meer gebruiken. Maar als het middel na afloop van de studie veilig wordt bevonden, wordt het middel mogelijk later aan u beschikbaar gesteld in een aparte ‘open-label’ (alle deelnemer krijgen het middel) studie.

Tijdens het onderzoek wordt er twee keer een ruggenprik (lumbaalpunctie) gedaan. We nemen dan een beetje vocht rond het ruggenmerg af. Op die manier kunnen we de concentratie van het onderzoeksmiddel in dit vocht meten. De ruggenprik wordt gedaan door ervaren artsen. Het onderzoeksmiddel wordt vergeleken met een  placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’ dat er hetzelfde uitziet als het onderzoeksmiddel.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden bepaald om te kunnen deelnemen aan deze studie. De belangrijkste criteria zijn:

  • U bent gediagnosticeerd met ALS.
  • De symptomen zijn korter dan 3 jaar geleden begonnen.
  • U bent in staat om capsules heel door te slikken.
  • U heeft een longfunctie van minimaal 50%.
  • U bent tussen de 18 en 80 jaar oud.
  • Het gebruik van andere geneesmiddelen gaat in overleg met de studie-arts.
  • Roken is tijdens het verblijf op het CHDR niet toegestaan.
  • Vrouwelijke deelnemers zijn postmenopauzaal of gesteriliseerd.
  • U heeft afgelopen 60 dagen niet deelgenomen aan een medicijnstudie.

Bovenstaande criteria komen aan de orde tijdens een eerste keuringsbezoek aan het CHDR in Leiden. Op basis van de resultaten hiervan wordt bepaald of u kunt starten in deze studie. De studie wordt uitgevoerd in ongeveer 5 patiënten in Nederland en 30 patiënten wereldwijd.

De inclusieperiode van deze studie is helaas gesloten. Er kunnen geen nieuwe mensen meer deelnemen aan deze studie.

Terug naar het onderzoeksoverzicht