Theme: Hulpmiddelen

Communiceren met een communicatiekaart

Spalken voor de hand of pols

Toilet met sta-op-hulp of spoel- en föhninstallatie

Spalk voor de enkel en voet

Voorbeeld van een onderbouwing van een indicatie

Aangepaste kleding

Lijst met hulpmiddelen die mensen met ALS nodig gaan hebben

Stichting ALS op de weg: hulpmiddelen buiten de reguliere vergoedingen

Hulpmiddelen bij het eten en drinken

Hulpmiddelen bij het aankleden