Theme: Laatste fase

Orgaan- en weefseldonatie bij ALS, PSMA en PLS

Medische beslissingen rond het levenseinde (MBL)

Palliatief terminale zorg

Palliatieve zorg

Het overlijden

Wensen rondom het levenseinde

Euthanasie, palliatieve sedatie en hulp bij zelfdoding

De terminale fase bij ALS

Beëindigen van beademing in de terminale fase – voor professionals