Publiekswebinar: Nadenken over de toekomst bij ALS

  • open
  • 7 maart 2024
  • 20:00
  • Online

Onderwerp

Bij deze webinar gaan we in op het belang van nadenken over de toekomst (proactieve zorgplannig) bij ALS en PSMA: wat is voor jou als patiënt en je naasten belangrijk en wat is belangrijk als je steeds verder achteruitgaat? Welke klachten krijgt u en hoe kunnen we die zo goed mogelijk behandelen? Hoe kan beademing in de thuissituatie worden toegepast? Hoe kijkt u naar de toekomst? Welke wensen heeft u? Praat u hierover met zorgverleners en naasten? Welke rol heeft de huisarts als u ALS/PSMA heeft?

Sprekers

Tijdens de webinar zal Esther Kruitwagen-Van Reenen, revalidatiearts bij het ALS Centrum, een korte medisch uitleg geven over ALS/PSMA. Daarna zal internist Michael Gaytant, eveneens werkzaam in het UMCU bij het centrum voor thuisbeademing, een toelichting geven over de mogelijkheden voor beademing in de thuissituatie. Vervolgens zal geestelijk verzorger Marc Rietveld uitleg geven over de vragen en emoties die het hebben van deze ziekte kan oproepen en vertellen hoe u hier mee om kunt gaan en met wie u hierover kunt praten. Tot slot zal een naaste zijn of haar ervaringen delen.

Aanmelden

De webinar is mogelijk gemaakt door het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II en wordt georganiseerd door een samenwerking van Carend, ALS Centrum, ALS patiëntenvereniging, Stichting Palliatieve Zorg Nederland (beheerder van Overpalliatievezorg.nl) en Patiëntenfederatie Nederland. De avond is online en gratis toegankelijk. Registratie is verplicht.

Aanmelden voor de webinar