Impact van rol als mantelzorger

Op deze pagina leest u meer over adviezen, aandachtspunten en ondersteuning voor mantelzorgers van mensen met ALS, PSMA en PLS. Mantelzorgers zijn van wezenlijk belang voor de zorg van mensen met ALS. Juist daarom is het belangrijk dat mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen en dat ze niet overbelast raken. Er zijn veel mogelijkheden en initiatieven die mantelzorgers kunnen verlichten of ontzien.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Veel partners, familieleden en vrienden van mensen met ALS, PSMA of PLS gaan gedurende het ziekteproces zorg verlenen. Zij worden dan ook wel mantelzorgers genoemd. Naarmate iemand met ALS, PSMA of PLS meer hulp nodig heeft, neemt de intensiteit van de zorg toe. Uiteindelijk moet hij of zij volledig geholpen worden bij dagelijkse activiteiten, zoals het aankleden en wassen. Het is belangrijk dat mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen om overbelasting te voorkomen.

Meer informatie over ondersteuning voor mantelzorg

Respijtzorg

Wanneer u mantelzorg aan iemand geeft, kunt u zogenaamde respijtzorg regelen. Respijtzorg is vervangende zorg, waarbij iemand anders de zorgtaken (tijdelijk) van de mantelzorger overneemt. Dit is belangrijk om overbelasting te voorkomen. Afhankelijk van uw situatie wordt de respijtzorg (gedeeltelijk) vergoed vanuit de Wmo of door de zorgverzekeraar.

Meer informatie over respijtzorg

ALS Wegwijzer

De diagnose ALS, PSMA of PLS heeft niet alleen veel invloed op het leven van iemand met een van deze ziektes, maar ook op het leven van de naasten. In de ALS Wegwijzer van de ALS patiëntenvereniging staat veel informatie voor mantelzorgers, voor zowel de beginfase als de latere fases van de ziekte.

Naar de ALS Wegwijzer

Leven met ALS

In het boek ‘Leven met ALS’ kunt u meer lezen over het verwerken van de diagnose ALS, hoe mensen hun leven aanpassen en omgaan met de gevolgen van ALS. Het boek is geschreven door gezondheidspsycholoog Sandra de Morée en is bedoeld voor mensen die recent de diagnose ALS hebben gekregen en voor mensen die op een andere manier betrokken zijn bij iemand met ALS, zoals mantelzorgers.

Boek ‘Leven met ALS’