Samenvatting van het artikel

  • Daar waar beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische straling wel een verhoogd risico op ALS geeft, laat onderzoek zien dat elektromagnetische straling in de woonomgeving (van bijv. elektriciteitsmasten), geen verhoogd risico op ALS geeft.
  • Dit onderzoek is gedaan aan de hand van historische en huidige adresgegevens van mensen met ALS en controlepersonen.

Onderzoekers uit het ALS centrum hebben onderzocht of blootstelling aan elektromagnetische straling in de woonomgeving een oorzaak is voor het ontstaan van ALS. Eerder is gesuggereerd dat blootstelling aan elektromagnetische straling in beroepen, zoals bij elektriciens, een risicofactor zou kunnen vormen voor ALS. In de huidige studie is vastgesteld dat blootstelling aan straling vanuit de woonomgeving geen verhoogd risico op ALS geeft.

In dit onderzoek is geen verschil gevonden in afstand van de woning tot de hoogspanningslijnen tussen mensen met ALS en controlepersonen. Dit betekent dat blootstelling aan elektromagnetische straling vanuit de woonomgeving geen verhoogd risico op ALS geeft. Daarnaast is ook gebleken dat blootstelling aan deze straling geen invloed heeft op de ziekteduur van ALS of de leeftijd waarop iemand ALS krijgt.

Vaststellen van blootstelling

Van 1139 ALS mensen met ALS en 2864 controlepersonen, die sinds 2006 hebben meegedaan aan de Prospectieve ALS studie Nederland (per januari 2020 heet dit onderzoek de NMZ Biobank), werden huidige en historische adresgegevens verzameld en gekoppeld aan geografische punten in Nederland (geocodering). Deze geografische punten konden vervolgens gelinkt worden aan een zeer gedetailleerde kaart van Nederland met daarop de precieze locaties van alle hoogspanningslijnen. De afstand tot een hoogspanningslijn staat gelijk aan de mate van blootstelling aan elektromagnetische straling. Voor elk woonadres van de mensen met ALS en controlepersonen hebben we met deze afstandsberekening een mate van blootstelling aan elektromagnetische straling vastgesteld. Het risico op ALS werd vervolgens bepaald met statistische analyses.

Verschil met beroepsmatige blootstelling

Het verschil met de eerdere onderzoeksbevinding dat beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische straling een verhoogd risico op ALS geeft, kan verklaard worden door de mate van blootstelling. Meinie Seelen, arts-onderzoeker van het ALS Centrum: “In beroepen kan de blootstelling veel hoger zijn en daardoor wellicht wel een risico vormen voor ALS in vergelijking met de over het algemeen lagere blootstelling aan elektromagnetische straling in de woonomgeving. Bij beroepen waarbij men blootgesteld wordt aan elektromagnetische straling is vaak ook een risico op het krijgen van een elektrische schok. De resultaten uit het eerdere onderzoek over beroepsmatige blootstelling suggereren echter dat dit risico op een elektrische schok niet de verklaring is voor het verhoogde risico op ALS.”

Dit onderzoek is gepubliceerd in het internationale tijdschrift Neurology.

lab-4

Deelnemen aan onderzoek

Wilt u deelnemen aan een van de onderzoeken in het ALS Centrum of wilt u een overzicht van alle (lopende) onderzoeken? Klik hieronder om naar de overzichtspagina te gaan.

Deelnemen

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.