Wat doet de psycholoog?

De psycholoog in het ALS-behandelteam houdt zich bezig met de diagnostiek van psychologische klachten bij mensen met ALS, PSMA en PLS. Dit is belangrijk voor het behandelteam en andere zorgverleners om de beste zorg te kunnen leveren.

Diagnostiek

psycholoog brengt de psychologische klachten van mensen als gevolg van ALS, PSMA of PLS in kaart. De psycholoog heeft hiervoor een intake gesprek met de patiënt en neemt testen af. Hij/ zij kijkt dan of de patiënt lijdt aan een angststoornis, depressie, stagnerende verwerkingsproblematiek en/of veranderingen in denken en gedrag. De psycholoog brengt ook de persoonlijke factoren in kaart die van invloed zijn op het functioneren van de patiënt. Hierbij gaat het onder andere om persoonlijkheidskenmerken, de manier waarop de patiënt met ALS, PSMA of PLS omgaat en de gedachtes die de patiënt heeft over ALS, PSMA, of PLS.

Wat kan ik verwachten van de psycholoog in mijn ALS-behandelteam?

De psycholoog brengt de psychologische klachten van de iemand als gevolg van ALS, PSMA of PLS in kaart. De psycholoog heeft hiervoor een intakegesprek met de betreffende persoon en neemt testen af. Vervolgens kijkt de psycholoog of er sprake is van een angststoornis, depressie, stagnerende verwerkingsproblematiek en/of veranderingen in denken en gedrag.

De psycholoog brengt ook de persoonlijke factoren in kaart die van invloed zijn op het functioneren. Hierbij gaat het onder andere om persoonlijkheidskenmerken, de manier waarop iemand met ALS, PSMA of PLS omgaat en de gedachtes die hij of zij heeft over ALS, PSMA, of PLS.

Behandeling

De behandeling van de psycholoog kan zich richten op de volgende aspecten:

  • Sommige mensen hebben stemmingsproblemen als gevolg van ALS. De psycholoog kan deze problemen begeleiden en/of behandelen.
  • De psycholoog kan mensen begeleiden in het omgaan met de gevolgen van de aandoening en het aanleren van gezondheidsgedrag dat nodig is voor het omgaan met ALS.

Behandeling naasten

Daarnaast kijkt de psycholoog naar het welbevinden van de belangrijkste naasten. De naasten vervullen namelijk een belangrijk aandeel in de verzorging van iemand met ALS, PSMA of PLS. Het is belangrijk dat de naaste hiervoor voldoende is toegerust en in staat is om dit vol te houden. De psycholoog kan de naaste begeleiden in het omgaan met iemand met ALS. Wanneer er bij iemand ook veranderingen in denken of gedrag  zijn, kan de psycholoog ook hierbij begeleiding bieden. Als de naaste stemmingsproblemen heeft dan kan de psycholoog dit ook behandelen.

Coaching behandelteam

De psycholoog coacht zo nodig het behandelteam bij het omgaan met psychosociale problemen van mensen met ALS. Samen met de psycholoog kan het ALS-behandelteam de benaderingswijze kiezen die het beste aansluit bij de mogelijkheden. Als er sprake is van ernstige veranderingen in denken en gedrag of Frontotemporale Dementie (FTD) dan kan het ALS-behandelteam ook andere samenwerkende zorgverleners hierover informeren.