Wat doet de ALS-verpleegkundige?

In een aantal ALS-behandelteams bevindt zich een ALS-verpleegkundige. De taken van de verpleegkundige kunnen per team verschillen.

De ALS-verpleegkundige ondersteunt de revalidatiearts in de coördinatie van de zorg door de verschillende disciplines. Daarnaast is de ALS-verpleegkundige vaak de contactpersoon voor degene met ALS en zijn naasten en voor de andere zorgverleners, in het bijzonder voor de thuiszorg.

De ALS-verpleegkundige begeleidt bij problemen rondom conditie, werk en vrijetijdsbesteding, vakantie, leefstijl en seksualiteit. Specifieke taken van de ALS-verpleegkundige kunnen zijn:

  • de zorg rondom continentie/incontinentie en wonden
  • het monitoren van het ziekteverloop met behulp van bijvoorbeeld de ALS-FRS-R
  • het helpen organiseren van patiënt- en/of partnerbijeenkomsten