Wat doet de ergotherapeut?

Een ergotherapeut begeleidt mensen met ALS, PSMA en PLS om beperkingen in hun dagelijkse activiteiten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Het gaat erom dat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven doen wat zij willen.

Wat kan ik verwachten van de ergotherapeut in mijn ALS behandelteam?

Bij ergotherapie staan de dagelijkse activiteiten, die voor u belangrijk zijn, centraal. Een ergotherapeut zoekt samen met u naar oplossingen voor problemen bij deze dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut kijkt naar uw woon-, werk-, en sociale omgeving. Vervolgens komt de ergotherapeut bij u thuis om te analyseren welke hulpmiddelen en/of voorzieningen nodig zijn.

De ergotherapeut maakt deel uit van het ALS-behandelteam. De ergotherapeut overlegt met de revalidatiearts, de fysiotherapeut, de logopedist en andere therapeuten. De ergotherapeut ondersteunt de patiënten bij het behouden van zoveel mogelijk zelfstandigheid bij:

  • mobiliteit
  • zelfverzorging
  • huishouden
  • communicatie
  • werk
  • dagbesteding en sociale en maatschappelijke activiteiten buitenshuis.

De ergotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij een goede zithouding en eventueel hoofdondersteuning.

Huisbezoek

De ergotherapeut kan op huisbezoek komen. Vaak is het huisbezoek gericht op het in kaart brengen van de woning en het geven van adviezen op het gebied van mogelijkheden in de woning. Daarnaast kan het ook zijn dat een passing van een hulpmiddel thuis plaatsvindt om te kijken of u met het hulpmiddel in de woning kan functioneren, bijvoorbeeld bij een elektrische rolstoel.

Hulpmiddelen

ALS is een ziekte die tot steeds meer beperkingen leidt. Mensen met ALS worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de gevolgen van de ziekte en over de beschikbare hulpmiddelen. Dit stelt hen in staat te anticiperen op veranderingen in het dagelijks leven. De ergotherapeut en de patiënt bespreken daarom ook de verwachte achteruitgang. Zo kunnen zij samen alvast nadenken over welke hulpmiddelen er over een tijd nodig zijn. Zodat de patiënt ook bij verdere achteruitgang zoveel mogelijk kan blijven doen.