Wat doet de neuroloog?

Een neuroloog is een medisch specialist die zich vooral bezighoudt met ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. De neuroloog onderzoekt de klachten, stelt de diagnose ALS en bespreekt deze met de betreffende persoon.

Diagnostisch proces

De neuroloog op het ALS Centrum (UMC Utrecht of AMC) onderzoekt of er sprake is van ALS, PSMA, PLS of van een andere aandoening die de klachten veroorzaakt. De neuroloog is verantwoordelijk voor een efficiënt verloop van het diagnostisch proces.

Diagnosegesprek

Daarna is het de taak van de neuroloog om in een diagnosegesprek de diagnose in alle rust met de betreffende persoon en zijn familie te bespreken. De neuroloog informeert de huisarts en de eventuele verwijzer zo snel mogelijk na het gesprek over de diagnose. Bij het tweede gesprek, meestal één of twee weken na de diagnose, gaat de neuroloog in op vragen en bespreekt eventuele deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Controles en afstemming

De rol van de neuroloog na het stellen van de diagnose is vooral ondersteunend aan de andere hulpverleners. Dit betreft zowel de neuroloog in het ALS Centrum als de neuroloog die de verwijzing heeft gedaan. Sommige mensen hebben behoefte aan regelmatige controles bij de neuroloog, omdat ze geïnformeerd willen worden over nieuwe ontwikkelingen en eventuele nieuwe symptomen willen bespreken. Vaak gebeurt het echter dat iemand controle-afspraken heeft bij de revalidatiearts en de neuroloog alleen indien nodig geconsulteerd wordt. De neuroloog is, naast de revalidatiearts, het aanspreekpunt voor vragen van huisartsen.

Verwijzing

Mensen met een verdenking op ALS, PSMA, PLS of een gerelateerde aandoening kunnen door hun huisarts of neuroloog voor een diagnosedag of second opinion worden doorverwezen naar het ALS Centrum Nederland.