Wat doet de revalidatiearts?

De revalidatiearts coördineert de activiteiten van het ALS-behandelteam. Daarnaast brengt de revalidatiearts de medische zorg die nodig is in kaart.

Mensen met ALS, PSMA en PLS bezoeken regelmatig de revalidatiearts om de mogelijkheden en beperkingen als gevolg van hun ziekte te bespreken. Vervolgens bespreekt de arts de behandelmogelijkheden en verwijst naar de verschillende disciplines aanwezig in het gespecialiseerde ALS-behandelteam, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en maatschappelijk werker.

De revalidatiearts werkt nauw samen met de andere behandelaars: de huisarts, de neuroloog, de longarts/Centrum voor Thuisbeademing, maar ook met de thuiszorg en hulpverleners uit de eerste lijn zoals de eigen fysiotherapeut van de patiënt. De revalidatiearts en de paramedici in het ALS-behandelteam zijn laagdrempelig bereikbaar voor vragen van patiënten en naasten.

De revalidatiearts onderhoudt contact met ALS Centrum Nederland. Het ALS Centrum biedt scholing en symposia voor het hele team.