Communicatie bij frontotemporale dementie (FTD)

Denken en gedrag
Praten en speeksel

Samenvatting van het artikel

  • Frontotemporale dementie (FTD) komt voor bij vijf tot tien procent van de mensen met ALS. Er is dan sprake van een verandering in cognitie en gedrag.
  • Bij FTD kunnen er verschillende taalproblemen voordoen, zoals een traag taalbegrip of herhalingen in het spreken.

Sommige mensen met ALS hebben frontotemporale dementie (FTD). Er is dan sprake van een verandering in cognitie en gedrag. Dit heeft veel impact op het leven van de persoon met ALS en zijn naasten. Dit komt voor bij ongeveer vijf tot tien procent van de mensen met ALS.

Taal is een cognitieve functie en zal, wanneer er sprake is van FTD, ook veranderen. Zo kan het begrijpen van taal en het uiten van taal moeilijk worden. Het is bijvoorbeeld moeilijk om conclusies te trekken tijdens een gesprek of het gesprek wordt steeds oppervlakkiger.

Wanneer de diagnose FTD wordt gesteld, bespreekt de revalidatiearts met de logopedist en de psycholoog of het nodig is verder onderzoek naar de taalproblemen te doen. Taalproblemen die kunnen voorkomen zijn:

  • traag taalbegrip
  • minder vloeiend spreken
  • woordvindingsproblemen
  • woorden zonder of met een andere betekenis gebruiken
  • herhalingen in het spreken
  • stereotype uitingen blijven geven
  • Figuurlijke/impliciete taal minder goed begrijpen

De moeite met het begrijpen van informatie, het initiatiefverlies en het verminderd vermogen tot leren maken het gebruik van communicatiestrategieën en -hulpmiddelen lastig. De omgeving, zowel de naasten als de professionals, moet zich aanpassen aan de veranderde situatie. De rol van de communicatiepartner is essentieel. Het maken van oogcontact, stellen van gesloten of eenvoudige vragen, het houden van langere pauzes in gesprek en het toepassen van meer concrete taal zijn voorbeelden van technieken die de communicatiepartner kan toepassen om de communicatie succesvol te laten verlopen. Dit vraagt van allen, maar in het bijzonder van de naasten, begrip, aanpassingsvermogen en geduld.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.