Apellis meldt stopzetting van de MERIDIAN-studie

medicijn
3 mei 2023
medicijn

Het farmaceutische bedrijf Apellis heeft laten weten te stoppen met de open-label fase van de MERIDIAN-studie (ook wel APL2-ALS-206-studie). Deze beslissing is genomen na beoordeling van de data door het datamonitoringcomité en het medische team van het bedrijf. Uit de beoordeling bleek dat het middel geen voordelen biedt voor mensen met ALS.  

Alle patiënten in de studie hebben de zogenaamde dubbelblinde periode van de studie (waarin zij ofwel de studiemedicatie ofwel de placebo kregen) afgerond. Op basis van analyse van deze data werd gezien dat het onderzoeksmiddel geen effect heeft. De lopende open-label fase van de studie (waarin alle patiënten de studiemedicatie krijgen) is daarom nu beëindigt. De studie is niet gestopt om veiligheidsredenen.

In totaal hebben wereldwijd 228 deelnemers aan de studie deelgenomen, waarvan vijf uit Nederland. Alle deelnemers van de studie in Nederland zijn door het ALS Centrum persoonlijk op de hoogte gesteld over het staken van de studie. De beëindiging van deze studie heeft geen invloed op andere lopende medicijnstudies.

Achtergrond van het onderzoek

In de MERIDIAN studie werd het middel Pegcetacoplan onderzocht. Gedacht werd dat dit middel het verlies aan zenuwcellen zou kunnen verminderen door middel van het onderdrukken van een deel van het immuunsysteem. Er wordt namelijk gedacht dat het immuunsysteem bij mensen met ALS ongecontroleerd is. Dit zou bijdragen aan het verlies van zenuwcellen. Helaas heeft het middel dus niet de verwachte uitwerking.

Reactie ALS Centrum

‘’Dat het middel niet het gewenste effect blijkt te hebben, is ontzettend jammer. Daarbij komt dat onlangs ook een andere studie vroegtijdig beëindigt is wegens tegenvallende resultaten. Dit is een dubbele teleurstelling. Voor mensen met ALS is er immers geen tijd te verliezen om een werkend medicijn te vinden. Positief nieuws is dat onlangs in Amerika een nieuw medicijn voor mensen met een SOD1 genmutatie is goedgekeurd. Daarnaast lopen er op dit moment verschillende studies naar medicijnen voor andere genmutaties. Wij hebben hoop dat deze specifieke medicijnen uiteindelijk de oplossing gaan bieden. Ondanks het teleurstellende resultaat willen wij alle patiënten die aan het onderzoek hebben meegewerkt enorm bedanken. Hun deelname is zeker niet voor niets geweest, aangezien de uitkomsten ons inzichten geven voor vervolgonderzoek. Daarnaast blijven wij ons onverminderd inzetten in de zoektocht naar een mogelijke behandeling.’’ – Tommy Bunte – Physician Assistant en onderzoekscoördinator UMC Utrecht

Vragen

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit nieuwsbericht, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het mailadres trialals@umcutrecht.nl.

lab-4

Deelnemen aan onderzoek

Wilt u deelnemen aan een van de onderzoeken in het ALS Centrum of wilt u een overzicht van alle (lopende) onderzoeken? Klik hieronder om naar de overzichtspagina te gaan.

Onderzoeksoverzicht