Wat doet de fysiotherapeut?

De fysiotherapeut maakt deel uit van het ALS-behandelteam. Een fysiotherapeut onderzoekt en behandelt klachten bij het bewegen in het dagelijks leven. De fysiotherapeut monitort ook de longfunctie en geeft instructie voor ademhalings- en hoesttechnieken.

De fysiotherapie richt zich op stoornissen in het bewegen, zoals lopen, sporten, tillen, opstaan van de grond of uit bed, maar ook ademen en hoesten. Over het algemeen begeleidt de fysiotherapeut mensen met ALS als er problemen ontstaan met of tijdens het bewegen in het dagelijks leven. Dit kan bij iedereen anders zijn. Het is afhankelijk van de mate en de plaats van krachtverlies, het soort activiteiten dat iemand uitvoert en de manier waarop iemand omgaat met zijn of haar klachten. Net als de andere behandelaars van het ALS-behandelteam streeft de fysiotherapeut naar behoud van kwaliteit van leven bij lichamelijke functies die minder goed worden. Hoe de behandeling er precies uitziet, is afhankelijk van de hulpvraag.

Wat kan ik verwachten van de fysiotherapeut in mijn ALS-behandelteam?

  • Informatie en advies over het onderhouden van de lichamelijke conditie en kracht en het voorkomen van te veel vermoeidheid.
  • Onderzoek van pijnklachten en beperkingen van bijvoorbeeld de schouders
  • Analyse van de zithouding en eventueel hoofdondersteuning in samenwerking met de ergotherapie
  • Informatie en advies bij problemen met het lopen, het gebruik van loophulpmiddelen (zoals een rollator) en orthesen (zoals spalkondersteuning bij een slappe voet)
  • Informatie en advies bij problemen met de transfers (zoals opstaan en gaan zitten, in en uit bed komen) en hierbij ook de mantelzorgers instrueren
  • Monitoren van de longfunctie
  • Informatie over en instructie van ademhalings- en hoesttechnieken, soms in samenwerking met de logopedie
  • Goede informatieoverdracht naar de eerstelijnsfysiotherapeut en ondersteuning daarin

Dit gebeurt in goed overleg en samenwerking met de andere leden van het ALS-behandelteam.