Tips voor leveranciers bij ALS

2 oktober 2023

Samenvatting van het artikel

 • Het is belangrijk om goed te luisteren en aan te sluiten bij de wensen van iemand met ALS.
 • Er zijn verschillende zaken waar rekening mee gehouden moet worden bij het plannen van een passing.
 • In het voorlopig PVE staan de grote lijnen beschreven. Het doel is dat de leverancier de juiste pasvoorziening meeneemt.
 • Het definitieve PVE bevat de uitkomst van de verdere bevindingen vanuit de revalidatie. Daarnaast is er een checklist voor tijdens de passing.

In dit artikel worden een aantal tips besproken waar een leverancier rekening mee kan houden bij de passing en levering van een hulpmiddel of voorziening aan mensen met ALS. Dit zijn algemene tips en moet niet gezien worden als vaste richtlijn.

Het is belangrijk om goed te luisteren en aan te sluiten bij de wensen van iemand met ALS. Er zijn verschillende zaken waar rekening mee gehouden moet worden bij het plannen van een passing:

 • Houd rekening met de hulpvraag van iemand met ALS.
 • Plan ruim de tijd voor een passing, om zo de verschillende opties goed te bespreken.
 • Informeer of er problemen zijn met spreken en plan extra tijd om zo ook de betreffende persoon erbij te betrekken.
 • Overleg met de betreffende persoon wat een prettig tijdstip is voor een passing (rekening houden met ADL-zorg).
 • Als er vooraf onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met de behandelend therapeut.
 • Als spreken moeizaam is, kan het verstandig zijn om te mailen in plaats van bellen. Doe dit altijd in overleg.
 • Schijf de gemaakte afspraken op voor de persoon, zodat hij het later nog een keer kan nalezen.
 • Overleg met de behandelend therapeut als er hulpmiddelen zijn die ook van toepassing zouden kunnen zijn en die niet aangevraagd zijn.

Programma van eisen – uitgangspunten

In het revalidatiecentrum wordt gewerkt met een programma van eisen (PVE). Er is een onderscheid in een voorlopig PVE en een definitief PVE. Dit heeft een aantal voordelen:

 1. De procedure wordt niet opgehouden omdat de behandelaars het totale PVE nog niet rond hebben.
 2. De gemeente en leverancier worden niet pas ingeschakeld als het hele plaatje rond is; problemen, gemaakte keuzes en motivaties zullen beter gedeeld en begrepen worden.
 3. De gemeente en leverancier kunnen alvast aan de slag met het plannen van de passing en het zo nodig bestellen van de pasvoorziening.
 4. De gemeente houdt de verantwoordelijkheid over het advies.
Voorlopig PVE

In het voorlopig PVE staan de grote lijnen beschreven. Het doel is dat de leverancier de juiste pasvoorziening meeneemt. Het voorlopig PVE wordt aan de revalidant op papier meegegeven.

 • Bij de passing neemt de leverancier een voorziening mee waarmee een efficiënte passing gedaan kan worden.
 • Het voorlopig PVE kan beknopt zijn en is relatief vroeg in de revalidatie op te stellen.
 • De revalidant moet tijdens de passing plaats kunnen nemen in/op de voorziening en het zodanig kunnen uitproberen dat er een uitspraak gedaan kan worden over de uiteindelijke voorziening.
 • Denk bijvoorbeeld aan: rolstoel, lichtgewicht en opklapbaar en de globale maatvoering, en daarbij de motivatie/argumentatie c.q. omschrijving functioneren in relatie tot het PVE. Dit geeft u aan de revalidant die het aan de gemeente kan geven (of u mailt dit naar de gemeente i.o.m. de revalidant).
Definitief PVE

Het definitieve PVE bevat de uitkomst van de verdere bevindingen vanuit de revalidatie. Daarnaast is er een checklist voor tijdens de passing.

 • Het definitieve PVE moet gezien worden als checklist voor de revalidant en de behandelaar, zodat er tijdens de passing niets vergeten wordt. Het definitieve PVE wordt gaandeweg de behandeling steeds duidelijker.
 • Hiervoor kunt u het PVE-format gebruiken dat in het Handboek Voorzieningen te vinden is. De behandelaar geeft dit aan de revalidant voor de passing.
 • Bij de passing zelf zal de revalidant en de behandelaar duidelijk moeten hebben aan welke eisen de definitieve voorziening moet voldoen. De revalidant moet bijvoorbeeld vóór de passing wél weten/ervaren hebben dat opklapbare voetsteunen nodig zijn om de transfer over stand goed te kunnen maken.
 • Het is niet altijd noodzakelijk om het definitieve PVE helemaal op papier uit te werken voor de revalidant, bijvoorbeeld als de behandelaar zelf bij de passing is, of wanneer de revalidant  precies weet wat hij wil. Voor de behandelaar kan het handig zijn om het PVE bij de hand te hebben, zodat je niets vergeet. Maak hierover zelf afspraken met de revalidant.
 • Het definitieve PVE hoeft niet naar de gemeente te worden gestuurd, omdat het dient als checklijst voor uzelf en de revalidant.

Kijk voor een nadere uitleg van de taken van de gemeente, leverancier en behandelaars naar het informatieblad:

Wie doet wat, Wmo

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.