Deelnameperiode voor nieuwe deelnemers ADORE studie verkort van 72 naar 48 weken

tricals_logo_rgb__logo_pay-off-1024x409
23 augustus 2022
tricals_logo_rgb__logo_pay-off-1024x409

De ADORE medicijnstudie heeft wereldwijd inmiddels meer dan 100 deelnemers met ALS. Zoals in het studieprotocol is beschreven, is de deelname aan het Adore onderzoek nu geen 72 weken meer, maar 48 weken.

Voor nieuwe deelnemers aan de ADORE studie zal deelname daardoor minder belastend zijn. De reden dat de eerste 100 deelnemers wel een langere studieduur van 72 weken hadden, heeft te maken met de hoeveelheid data die nodig is om iets over de resultaten van het onderzoek te kunnen zeggen.

ADORE studie

In de ADORE studie wordt in een fase 3 studie de werkzaamheid en veiligheid van het middel Edaravone (FAB122) voor de behandeling van ALS onderzocht. Het onderzoeksmiddel moet worden opgelost in water, waarna het kan worden opgedronken. Sinds kort is de onderzoeksperiode 48 weken voor nieuwe deelnemers. De verwachting is dat het middel het afsterven van zenuwcellen en de lichamelijke achteruitgang remt.

De ADORE studie is opgezet in opdracht van het farmaceutische bedrijf Ferrer. Meer informatie over de studieopzet en wat er van deelnemers wordt verwacht, kunt u hier teruglezen.

Deelname aan de studie

Voor de studie worden (internationaal) nog deelnemers gezocht. Heeft u interesse om deel te nemen? Dan kunt u contact opnemen met het ALS Centrum door te mailen naar trialals@umcutrecht.nl. Vermeld hierbij alstublieft de studienaam (ADORE), uw naam, geboortedatum en telefoonnummer. Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen als u twijfelt of vragen heeft, we maken graag tijd vrij om de studie met u door te nemen.

Hieronder leest u de belangrijkste deelname criteria voor de ADORE studie:

  • De ziekteduur vanaf de eerste klachten is niet langer dan 24 maanden
  • Uw longfunctie is minimaal 70%, zonder gebruik van beademing
  • Geen andere longaandoening (niet ALS gerelateerd), cardiale problemen of dementie

TRICALS

Alle medicijnstudies in het ALS Centrum worden uitgevoerd onder de vlag van TRICALS. Dit is een internationale samenwerking tussen onderzoekers, patiëntenverenigingen, farmaceutische bedrijven en fondsenwervers uit 15 Europese landen.