Aanvragen vervoersvoorzieningen

8 februari 2023
Bewegen

Samenvatting van het artikel

  • De vervoersvoorziening is bedoeld zodat u uzelf (lokaal) kunt blijven verplaatsen.
  • Voorwaarden kunnen per gemeente verschillen, neem contact op met het Wmo-loket voor meer informatie.
  • Er zijn verschillende opties zoals collectief vervoer, reizen met Valys, gehandicaptenparkeerkaart en aangepaste fiets.
  • Medisch vervoer (zoals een afspraak in het ziekenhuis) kan mogelijk vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

De vervoersvoorziening

Als u problemen heeft met vervoer, dan kunt u een aanspraak doen op vervoersvoorziening. Vervoer voor sociale aangelegenheden – zoals het bezoeken van familie of vrienden – wordt vergoed door de gemeente, maar is inkomensafhankelijk. Vervoer op medische gronden – bijvoorbeeld naar het ziekenhuis – wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

De vervoersvoorziening is ervoor bedoeld dat u uzelf (lokaal) kunt blijven verplaatsen. Daarom stelt de gemeente een (vergoeding voor een) vervoersmiddel ter beschikking. Hier zijn verschillende opties voor zoals een algemene voorziening (bus of trein; voor iedereen toegankelijk), collectief vervoer of een andere individuele oplossing (zoals een scootmobiel).

De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen, informeer daarom goed binnen u eigen gemeente wat de mogelijkheden zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Collectief vervoer binnen de regio

Kunt u niet met het openbaar vervoer reizen? Collectief vervoer is een vorm van openbaar vervoer binnen de gemeente en/of regio (regiotaxi) speciaal gericht op mensen met beperkingen. Het betreft vervoer van deur tot deur of van deur tot een halte, bijvoorbeeld het station. Het vervoer kan maximaal één uur voor vertrek worden besteld. Soms kunnen mensen ook op bepaalde tijdstippen bij vaste haltes opstappen, bijvoorbeeld in een winkelcentrum. Er kan ook gebruik gemaakt worden van het collectief vervoer op tijden waarop het normale openbaar vervoer ook te gebruiken is. Elke gemeente heeft hiervoor zijn eigen regeling. Google op collectief vervoer en de naam van uw gemeente voor meer informatie.

Reizen buiten de regio met Valys

Valys is taxivervoer buiten de regio. Een bestemming ligt buiten ‘de regio’ wanneer deze meer dan vijf openbaarvervoerszones ver is of 25 kilometer vanaf uw woonadres. Het vervoer van Valys is bedoeld voor het maken van uitstapjes en niet voor reizen naar school, werk of het ziekenhuis.

Om gebruik te kunnen maken van Valys is een Valys-pas nodig. U komt in aanmerking voor een pas als u één van de volgende documenten heeft:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas)
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of -scootmobiel
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • Een OV-begeleiderskaart
  • Een verklaring van, of namens, uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat

Vervolgens wordt beoordeeld of uw informatie volledig is en of u inderdaad in aanmerking komt voor Valys vervoer. Voor meer informatie zie valys.nl.

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kan een voertuig dicht bij de bestemming geparkeerd worden. Ook mag er geparkeerd worden op plaatsen waar andere bestuurders dat niet mogen, bijvoorbeeld op een algemene gehandicaptenparkeerplaats of maximaal drie uur langs een gele onderbroken streep. Een persoon met een beperking heeft recht op een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente verstrekt deze kaart. Een gehandicaptenparkeerkaart is geen Wmo-voorziening.

Aan de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden en de aanvrager moet medisch gekeurd worden. Dit geldt niet voor een aanvraag van verlenging van de kaart. De gemeente kan leges (een soort administratiekosten) in rekening brengen. De gemeente kan de kosten van de keuring en de leges vergoeden op grond van de Wmo, maar de gemeente is hiertoe niet verplicht. Meer informatie over  het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart leest u op de website van de rijksoverheid.

Aangepaste fiets

Via de Wmo kunt u mogelijk een vergoeding krijgen voor een aangepaste fiets. Hiervoor moet u voldoen aan de voorwaarden voor een vervoerdersvoorziening. Daarnaast kan de gemeente voor een aangepaste fiets extra regels opstellen. Een gewone fiets valt helaas niet onder de vergoeding van de Wmo.

Als er voorzieningen zijn die buiten de Wmo vallen, kan Stichting ALS op de weg mogelijk iets voor u betekenen. Kijk op hun website voor meer informatie.

Reiskosten via de zorgverzekeraar

Soms betaalt de zorgverzekeraar de vervoerskosten naar het ziekenhuis of naar het revalidatiecentrum, dit noemen we medisch vervoer. Ook kunt u mogelijk een vergoeding krijgen voor de reiskosten met uw eigen auto, het openbaar vervoer of de taxi als u rolstoel gebonden bent. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.