Wmo-aanvragen bij de gemeente

2 oktober 2023

Samenvatting van het artikel

  • Er zijn verschillende partijen betrokken bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen. De gemeente biedt ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • De ergotherapeut is de inhoudelijk deskundige en ondersteunt iemand bij het aanvragen voor de voorziening of het hulpmiddel.
  • De adviseur is verantwoordelijk voor het selecteren van de juiste voorziening. De eindverantwoordelijkheid voor een passende voorziening ligt bij de gemeente.

Hulpmiddelen en voorzieningen zorgen ervoor dat mensen met ALS, PSMA en PLS in hun woning kunnen blijven wonen, (zelfstandig) kunnen voortbewegen en deel kunnen blijven nemen aan het sociale leven. Er zijn verschillende partijen betrokken bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen bij de gemeente en het is belangrijk te weten wie waarvoor verantwoordelijk is.

Om een voorziening of hulpmiddel aan te vragen, moet een melding gedaan worden bij het Wmo-loket van de gemeente. Tijdens het proces van aanvraag tot verstrekking heeft ieder een eigen rol:

  • De patiënt voert de regie en dient de aanvraag in.
  • De ergotherapeut van het ALS-behandelteam is inhoudelijk deskundige.
  • De adviseur (van de leverancier) selecteert een adequaat product.
  • De gemeente is eindverantwoordelijk.

De patiënt voert de regie

Iemand met ALS zorgt er zelf voor dat de gemeente gebeld wordt om eventuele klachten op te lossen, bijvoorbeeld als een leverancier te langzaam werkt. De gemeente moet dan bijsturen en de leverancier aansporen. Als iemand met ALS de regie niet kan voeren, zoek dan iemand wie dit kan doen, bijvoorbeeld een partner, familielid of iemand die betaald wordt vanuit het persoonsgebonden budget of Stichting MEE.

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

De ergotherapeut is inhoudelijk deskundige

De ergotherapeut van het ALS-behandelteam ondersteunt iemand met ALS inhoudelijk bij het aanvragen van de voorziening/het hulpmiddel en geeft uitleg over de procedure. Het behandelteam heeft een goed beeld van onder meer de diagnose, van wat iemand wel of niet kan en van de prognose van het ziektebeeld. De ergotherapeut weet daarom meer over het functioneren van iemand met ALS dan een adviseur, leverancier of de gemeente. Vanuit dat oogpunt heeft een ergotherapeut meerwaarde bij het opstellen van een (voorlopig) Programma van Eisen Woonaanpassingen waar de voorziening aan moet voldoen.

De ergotherapeut kan inhoudelijk ondersteunen, maar is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van het product. Het is raadzaam om voor de melding bij de gemeente of het Wmo-loket al contact te hebben met uw ergotherapeut.

De adviseur selecteert een adequaat product

De adviseur is verantwoordelijk voor het selecteren van de juiste voorziening. De betrokken adviseur stelt de indicatie samen met de gemeente, eventueel aan de hand van het Programma van Eisen dat de ergotherapeut en de patiënt hebben opgesteld. Daarmee kan hij zijn motivatie/advies naar de gemeente onderbouwen. Steeds vaker is de adviseur overigens dezelfde persoon als de leverancier. Ook dan neemt de ergotherapeut de taken van de adviseur niet over. Deze taken liggen bij de adviseur van de gemeente en dat is in dat geval de leverancier.

De gemeente is eindverantwoordelijk

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht om voorzieningen te treffen voor mensen die minder zelfredzaam zijn en minder gemakkelijk in de maatschappij meedoen. De Wmo richt zich op ondersteuning van de aanmelder. Hierbij moet de gemeente rekening houden met de persoonskenmerken en behoeften van degene die de voorzieningen aanvraagt. Dit gebeurt middels een gesprek met iemand van de gemeente, ook wel een keukentafelgesprek genoemd. Zie voor meer informatie over dit keukentafelgesprek de cursus voor patiënten en naasten hierover op de spieracademie van patiëntenvereniging Spierziekten Nederland.

De eindverantwoordelijkheid voor een passende voorziening ligt bij de gemeente. De gemeente maakt de keuze om wel of niet met een onafhankelijk adviseur te werken of dit over te laten aan de leverancier. De gemeente maakt ook de keuze met welke leverancier zij samenwerken. Eventuele klachten over lange procedures, levertijden, slechte service moeten dus bij de gemeente bekend worden gemaakt. De consulent van de gemeente is immers verantwoordelijk voor het leveren van een goede voorziening.

Bovenstaande informatie geeft aan waar ieders verantwoordelijkheden in het aanvraagproces voor hulpmiddelen en voorzieningen liggen en is dezelfde werkwijze die het ALS-behandelteam in Utrecht hanteert bij de aanvraag van voorzieningen.

In het informatieblad ‘Voorzieningenaanvraag – Wie doet wat’ is alle informatie in één overzicht te vinden:

Voorzieningenaanvraag – Wie doet wat?

Cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner kan u helpen bij uw aanvraag en de afwikkeling hiervan. Elke gemeente is wettelijk verplicht om cliëntondersteuning bij de Wmo te bieden. Vraag naar de cliëntondersteuner als u begeleiding, afstemming en hulp bij gesprekken kunt gebruiken. Een cliëntondersteuner komt op voor uw rechten.

Eigen bijdrage

Binnen de Wmo (en ook binnen de Wlz) is er een eigen bijdrage. Vanaf 2019 moet een vaste eigen bijdrage voor de Wmo betaald worden. Deze bijdrage is voor iedereen gelijk, en moet per maand betaald worden aan de gemeente. Het bedrag wordt door het CAK jaarlijks vastgesteld en geïnd. Op hetcak.nl kunt u meer informatie vinden over de eigen bijdrage.

Meer informatie

  • Op pgb.nl kunt u meer informatie vinden over aanvragen van voorzieningen bij de gemeente en het persoonsgebonden budget.
  • Op mee.nl kunt u meer informatie vinden over ondersteuning bij leven met een beperking.
  • Op de zorghulpatlas vindt u meer informatie over de Wmo.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.