Aangepaste stoel of sta-opstoel

8 februari 2023
Bewegen
Zitten en staan

Samenvatting van het artikel

  • Een sta-opstoel helpt bij het comfortabel zitten en makkelijker opstaan.
  • De stoel wordt alleen vergoed als er naast problemen met opstaan ook problemen met zitten zijn.
  • Er is een aantal aandachtspunten bij de aanvraag van een sta-opstoel; zo is het belangrijk om rekening te houden met toekomstige problemen en de kans op doorligplekken.
  • Voor de aanvraag is een verwijsbrief met de medische diagnose van de revalidatiearts/specialist en een ergotherapeutisch rapport van eisen nodig.

Een aangepaste stoel kan je helpen bij het goed ondersteund zitten en bij het opstaan. Dit is belangrijk wanneer je niet meer lekker kan zitten op de huidige stoel of bank en wanneer opstaan moeilijk wordt. Naast een zitplek wordt deze aangepaste stoel ook een rustplek. Door de stoel achterover te kantelen hoeven de romp- en nekspieren minder te werken.

 

Aangepaste stoel

Een andere naam voor een aangepaste stoel is een ‘sta-op-fauteuil’. Niet te verwarren met ‘relaxfauteuil’.

Een sta-opstoel wordt bij de verzekering een ‘aan functiebeperking aangepaste stoel’ genoemd. Mensen met ALS, PSMA of PLS komen qua vergoeding alleen voor een sta-opstoel in aanmerking wanneer er naast problemen bij het opstaan, ook problemen bij het zitten zijn. Door de zitproblemen zijn aanpassingen aan de stoel noodzakelijk. Deze speciale aanpassingen kan een reguliere meubelzaak niet leveren. Meer informatie over de aangepaste stoel vindt u op de hulpmiddelenwijzer van Vilans.

Voordelen Aandachtspunten
  • Zitten en rusten in één stoel
  • Grote stoel
  • Hulp bij opstaan vanuit de stoel
  • Een stoel met alleen sta-opstoel functie, wordt niet vergoed
  • Rugleuning is aangepast naar eigen rug en naar behoefte aan ondersteuning

Bekijk onderstaande video van ThuisAlsThuis voor meer uitleg over de trippelstoel.

Aandachtspunten bij aanvraag aangepaste stoel

Bij de aanvraag van een aangepaste stoel voor iemand met ALS is het belangrijk te kijken naar de toekomstige problemen. In eerste instantie is vaak alleen het opstaan een probleem, maar in een latere fase van het ziekteproces ontstaan er steeds meer zitproblemen. Het is verstandig om bij de aanvraag te spreken van een ‘aan functiebeperkingen aangepaste stoel’ en niet van een ‘sta-opstoel’.

Verder moeten in de aanvraag rekening gehouden worden met de kans op decubitus: vanwege verhoogd risico op decubitus (gewichtsafname, verminderde doorbloeding door afname bewegingsmogelijkheden) is een anti-decubituszitting noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk dat de gebruiker van de stoel van zithouding kan veranderen om het risico op decubitus te verlagen en comfortabel te kunnen zitten. Hiervoor zijn voldoende verstelmogelijkheden van de stoel noodzakelijk. Extra ondersteuning die geboden kan worden in de stoel zijn abductiebalk, arthrodese-zitting, pelottes voor zijwaartse steun en evt specifieke polstering.

Een voorbeeldrapportage kunt u hier vinden.

Aanvraagprocedure

De stoel kan aangevraagd worden bij de zorgverzekering door de ergotherapeut. Hiervoor zijn een verwijsbrief nodig met daarin de medische diagnose (machtiging) van de revalidatiearts of specialist en een ergotherapeutisch rapport. Je kan het direct naar de gecontracteerde leverancier versturen

De leverancier zal vervolgens een afspraak maken voor de indicatiestelling en de passing. Het passen en aanmeten van de stoel vindt of plaats bij de leverancier of bij u thuis. U kunt met uw ergotherapeut overleggen of het prettig vindt dat hij/zij hierbij aanwezig is.

Na de passing wordt bekeken in hoeverre er een bestaand hulpmiddel in het depot aanwezig is dat aan de criteria voldoet. Als dit niet het geval is, wordt er een nieuw hulpmiddel besteld en thuisbezorgd.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.