Samenvatting van het artikel

  • Afhankelijk van wat voor hulp of zorg u thuis nodig heeft, moet u deze bij of via verschillende instanties/wettelijke regelingen aanvragen.
  • Via de gemeente heeft u recht op een cliëntondersteuner – deze helpt u bij het uitzoeken, aanvragen en regelen van alle types hulp.

Mensen met ALS, PSMA of PLS zijn vroeg of laat aangewezen op hulp bij de verzorging. Meestal kan deze zorg thuis worden georganiseerd.

De verschillende soorten hulp die mensen nodig hebben, zoals huishoudelijke hulp en thuiszorg vallen onder afzonderlijke wettelijke regelingen en moeten bij de gemeente, wijkverpleging of het CIZ worden aangevraagd.

  • De huishoudelijke hulp wordt aangevraagd bij het Wmo-loket van gemeenten en valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeente bepaalt of iemand recht heeft op huishoudelijke hulp in een ‘keukentafel’ gesprek. Op de Spieracademie biedt Spierziekten Nederland ook een cursus keukentafelgesprek voor mensen om zich optimaal op dit gesprek voor te bereiden, zie spieracademie.nl. Negatieve ervaringen met het keukentafelgesprek kunt u melden bij het meldpunt van Iederin.
  • Verpleging en verzorging thuis kunt u aanvragen bij de wijkverpleging en valt onder de Zorgverzekeringswet (ZWV). Het gaat hierbij om verpleegkundige handelingen (zoals het geven van injecties of wondverzorging), maar ook om lichamelijke verzorging (zoals hulp bij het wassen en aankleden).
  • Langdurige intensieve zorg thuis of in een verpleeghuis valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt.

De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland houdt de veranderingen in de zorg nauwlettend in de gaten. Op spierziekten.nl onder het kopje ‘veranderende zorg’ vindt u de laatste informatie.

Ingewikkeld? Vraag bij uw gemeente om cliëntondersteuning

U heeft recht op cliëntondersteuning van de gemeente. Een cliëntondersteuner helpt u bij het uitzoeken, aanvragen en regelen van alle types hulp. Een cliëntondersteuner kan ook voor u bemiddelen als u klachten hebt over instanties, leveranciers van hulpmiddelen of zorgaanbieders. U kunt al om ondersteuning vragen, nog vóórdat u een aanvraag indient voor zorg, hulp of voorzieningen. Dat is zelfs erg verstandig. De cliëntondersteuner kan u dan helpen om goed beslagen ten ijs te komen.

Eigen bijdrage

Binnen de Wmo en de WLZ is er een eigen bijdrage. Op hetcak.nl kunt u meer informatie vinden over de eigen bijdrage.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.