Presentaties ALS Congres 2022

als-congres
18 oktober 2022
als-congres

Hieronder vindt u het een overzicht van de presentaties die zijn gegeven tijdens het ALS Congres 2022. Nog niet alle presentaties zijn beschikbaar. Deze zullen aangevuld worden in de komende periode, waar mogelijk.

Workshopronde 1

1A Richtlijn Fysiotherapie

Michiel Biever (Basalt Revalidatie) & Mirte Hollander (Klimmendaal)

 

1B Richtlijn Ergotherapie

Hilbrand Huizenga (Ergospectrum) & Jacolien de Haan (Ergotherapie)

 

1C Logopedie

 

1D Psychologie / MMW-sessie:

Aimee Zwarts (UMC Utrecht) & Jeekle Worst (Rijndam Revalidatie)

 

1E Diëtisten

Dea Schroder (Roessingh Revalidatie)

 

1F Verpleegkundigen

Kim Holmaat (UMC Utrecht) & Marja Slappendel (UMC Utrecht)

 

1F Revalidatie Geneeskunde

Esther Kruitwagen (UMC Utrecht) Tommy Bunte (UMC Utrecht)

 

1G Overig

Workshopronde 2

2A Interculturele communicatie; uitdagingen voor goede zorg.

Mualla Kaya (UMC Utrecht)

 

2B Basiscursus Airstacken

Jaap Bakers (UMC Utrecht) en Michiel Biever (Basalt Revalidatie)

 

2C Hoe en waarom meer aandacht voor persoonlijke factoren binnen ALS-zorg?

Esther Kruitwagen (UMC Utrecht) en Marion Sommers UMC Utrecht)

 

2D Anders kijken naar eten bij ALS

Dea Schröder (Roessingh Revalidatie)

 

2F Update medicamenteuze behandeling

Sotice Pieters (Basalt Revalidatie)

 

EDOMAH, wat is het en wat kunnen we ermee?

Hilbrand Huizenga (Ergospectrum) & Jacolien de Haan (Ergotherapie)